روز جهانی هواپیمایی

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز جهانی هواپیمایی
۱۵ آذر ۱۳۹۸

با پیشرفت و تحول صنعت هواپیمایی، در هفتم دسامبر ۱۹۴۴ میلادی در ضمن تنظیم و امضاء پیمان حمل و نقل هوایی معروف به پیمان شیکاگو، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی با نام اختصاری «ایکائو» پایه گذاری شد. از اونجایی که ۷ دسامبر علاوه بر چنین مناسبتی، سالروز کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایه، به این دلیل مجمع عمومی این سازمان در سال ۱۹۹۲ میلادی، طی قطعنامه‌ای این روز را به عنوان روز جهانی هواپیمایی کشوری تصویب کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه