روزی برای عارفی بزرگ

Program Picture

چند ثانیه با شما

روزی برای عارفی بزرگ
۰۵ مهر ۱۳۹۸

چند ثانیه امروز را به یکی از مشهورترین شاعران ایرانی‌تبارِ پارسی‌گوی اختصاص داده‌ایم، چرا که روز بزرگداشت مولوی را در پیش روی داریم، روز ۳۰ سپتامبر مصادف با ۸ مهرماه، روزی برای بزرگداشت، شاعری ایرانی با شهرتی جهانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه