درنایی از جنس کاغذ

Program Picture

چند ثانیه با شما

درنایی از جنس کاغذ
۲۹ شهریور ۱۳۹۸

از آنجایی که روز ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح است، پس در این قسمت از چند ثانیه از داستان ساداکو و هزار درنای کاغذیش براتون میگیم، که امروزه به عنوان یکی از نمادهای بین‌المللی صلح شناخته میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه