پیام بیت العدل اعظم مورخ ۱ دسامبر ۲۰۱۹ – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

پیام بیت العدل اعظم مورخ ۱ دسامبر ۲۰۱۹ – بخش ۱
۰۷ آبان ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه (بخش اول)

مروری بر نکات بسیار مهم پیام بیت العدل اعظم، برای درک بهتر و گذار از این دروان پر اضطراب و نگرانی جهان امروز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه