به یاد استاد محمدرضا شجریان

Program Picture

خبرنگار

به یاد استاد محمدرضا شجریان
۳۰ مهر ۱۳۹۹

گفتگو با: استاد رحمت الله بدیعی و خانم پریسا بدیعی خدمات فرهنگی استاد شجریان، روح تازه‌ای در کالبد موسیقی سنتی ایران دمید و اندیشه‌های والای انسانی را ارتقا بخشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه