Program Picture

پدر

عطا

۰۲ آذر ۱۳۹۶

عطا از قدیم می‌­گوید؛ از زمانی که کودکان چند نفر را در زندگی­شان داشتند تا راهنمایی­شان کنند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه