پدر

Program picture

پدر

پدر کیست؟ راز پدر بودن چیست؟ در این مجموعه، لیلا حیدریان در هر قسمت با پدری به گفتگو می‌نشیند، با او خاطراتش را مرور می‌کند، و با فراز و نشیب‌های زندگی‌شان همراه می‌شود تا دریابد راز پدر بودن چیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه