Program Picture

خبرنگار

هم‌راز یک آواز
۲۸ مهر ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم کتی ایوقلی هنرمند موفقی که نوای ساز و آوازش از اندیشه‌های والایی چون صلح، عشق و دوستی الهام می‌گیرد و بر دل می‌نشیند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه