هر انسانی رویا و خواسته‌ای دارد

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

هر انسانی رویا و خواسته‌ای دارد
۲۱ آبان ۱۳۹۹

چند سال پیش، یه ماموریت به من محول شد تا تو یه مرکز بهزیستی با عده‌ای از مردم کار کنم. تو این ماموریت تصمیم داشتم این فرضیه رو به اثبات برسونم که هر کسی قابلیت خودکفایی رو داره و فقط کاری که ما موظفیم انجامش بدیم، فعال کردن این افراده. از مسئول بخش درخواست کردم یه گروه از افرادی که از نظر نژاد و فامیل متفاوت هستن، در اختیار من بذاره تا یکشنبه هر هفته ۳ ساعت با اونا کار کنم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه