جهان با افراد مبتلا به سندرم اسپرگر حرکت می‌کند

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

جهان با افراد مبتلا به سندرم اسپرگر حرکت می‌کند
۲۰ دی ۱۴۰۲

انگلستان، لندن، اواخر سال ۱۹۹۸؛ اولین روزی که رایا به طور کامل تو یه کشور خارجی گذروند. این اولین کشور از چند کشور اروپای غربی بود که همراه یه گروه به اون جا می‌رفت. جرأت کرد و چند قدمی از هتل دور شد تا رسید به یه ایستگاه مترو اما یهو خشکش زد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه