Program Picture

اخبار جوامع بهائی

نمایندگان از لحاظ معنوی برای مسئولیتی مقدس آماده می‌شوند

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

نمایندگانی از سراسر جهان – به منظور شرکت در سیزدهمین کانونشن بین المللی بهائی – خود را غرق در فضای معنوی اماکن مقدس بهائی کرده‌اند. این بازدیدها از اماکنی که ارتباط نزدیکی با زندگی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء دارند، فرصت ویژه‌ای را برای نمایندگان فراهم می‌کند تا برای وظیفهٔ مقدس روحانی خود یعنی انتخاب بیت العدل اعظم آماده شوند.

منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

https://youtu.be/omBQrIT7ArY
مجموعه تصاویری از این خبر
news letter image

ثبت نام در خبرنامه