Program Picture

اخبار جوامع بهائی

سیاست‌گذاری‌‌ها به تنهایی برای مقابله با تعصب نژادی کافی نیستند

۱۸ فروردین ۱۴۰۲

جامعهٔ جهانی بهائی بروکسل: سیاست‌گذاری‌‌ها به تنهایی برای مقابله با تعصب نژادی کافی نیستند

جامعهٔ جهانی بهائی بروکسل – بیانیه‌ای جدید از دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بروکسل یکی از مهم‌ ترین پرسش‌هایی را که اروپا امروزه با آن مواجه است بررسی می‌کند: چگونگی غلبه بر تعصب نژادی و سایر گونه‌‌های تعصب.

 

منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه