Program Picture

اخبار جوامع بهائی

مشارکت زنان در بازاندیشی تکنولوژی‌های دیجیتال

۱۹ فروردین ۱۴۰۲

جامعه جهانی بهائی، دفتر نیویورک: مشارکت زنان در بازاندیشی تکنولوژی‌های دیجیتال

دفتر نیویورک جامعهٔ جهانی بهائی – واقعیت‌های جهانی به سرعت در حال تغییر درک عمیق‌تری از بهم‌پیوستگی بشر و اتکای بیشتر به فناوری‌های دیجیتال را برانگیخته است. برای بسیاری از زنان از جمله آن‌هایی که دسترسی به این فناوری‌ها یا توانایی تعیین تأثیرگذاری آن‌ها بر جوامعشان را ندارند این موضوع منجر به طرد و به حاشیه رانده شدن بیشتر شده است.

برای دسترسی به متن بیانیه اینجا کلیک کنید.

منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه