Program Picture

اخبار جوامع بهائی

بیانیۀ مطبوعاتی جامعۀ جهانی بهائی ۳ آوریل ۲۰۲۳

۲۰ فروردین ۱۴۰۲

ستم در زندگی و آزار و اذیت در مرگ: بهائیان از دفن آبرومندانه در قبرستان خود منع شدند.

برای دسترسی به متن بیانیه اینجا کلیک کنید.

 

منبع: جامعه جهانی بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه