Program Picture

کروکی

نقش اقلیت‌ها در ساختن تمدن آینده

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در این قسمت با سورنا رحمانیان، پژوهشگر در زمینه بیوانفورماتیک، همراه میشیم و درباره اهمیت نقش اقلیت‌ها در بنای یک تمدن جهانی گپی می‌زنیم. سورنا برای ما از تعریف جهانی شدن و ارتباط این مفهوم با نقش گروه‌های مختلف در جامعه میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه