Program Picture

کروکی

شهر امن

۲۰ اسفند ۱۴۰۰

در این قسمت با اشکان رجبی، متخصص در زمینه کامپیوتر، همسفر می‌شیم و درباره مفهوم امنیت در شهر صحبت می‌کنیم. اشکان برامون از راهکارها و نمونه‌های موفق موجود برای ارتقای سطح امنیت و بهبود شرایط زندگی در شهرهای امروزی میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه