نشست مجمع عمومی سازمان ملل

Program Picture

این روزها به یاد تو

نشست مجمع عمومی سازمان ملل
۰۵ مهر ۱۴۰۰

هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل برپاست، در حالی که جهان امروز همچنان محتاج رهنمودهایی است که حضرت بهاءالله بیش از صد و پنجاه سال پیش در الواح ملوک به زمام‌داران جهان آن زمان توصیه کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه