به یاد جان و نورعلی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد جان و نورعلی
۰۲ بهمن ۱۴۰۲

«و اما تا چند روز پیش، جان وینترستین ۷۸ ساله، برای شما و من و بسیاری دیگر فردی ناشناس بود. اما برای مردم شهر فینکس در ایالت آریزونا، او بیش از یک همسایه و دوست، یک مددکار داوطلب و حتی یک شهروند نمونه بود. برای آن‌ها جان، عضوی از خانواده و یک قهرمان حقیقی بود.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه