اهالی روستای احمد آباد

Program Picture

این روزها به یاد تو

اهالی روستای احمد آباد
۱۸ دی ۱۴۰۲

یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به روستای احمد آباد ساری در مازنداران و مصادره نزدیک به ۴۰ هکتار از زمین‌های زیر کشت متعلق به شهروندان بهائی در این روستا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه