جامعه جهانی بهائی جزئیات سرکوب‌های «بی‌رحمانه» در ایران را شرح می‌دهد

Program Picture

این روزها به یاد تو

جامعه جهانی بهائی جزئیات سرکوب‌های «بی‌رحمانه» در ایران را شرح می‌دهد
۲۰ آذر ۱۴۰۲

بیش از یک سال است که شاهد تعداد فزاینده حملات علیه بهائیان ایران هستیم. آن چه اوضاع را وخیم‌تر می‌کند، بی‌رحمی روش‌های جدیدی است که حکومت ایران علیه جامعه مظلوم بهائی به کار می‌برد. این روش‌ها نشان‌گر استراتژی حکومت برای ایجاد هراس میان آسیب‌پذیرترین اعضای جامعۀ بهائی است – افرادی که تاکنون به دلیل باورهایشان فشارهای زیادی را متحمل شده‌اند – تا نه تنها روحیه بهائیان، بلکه روحیه کل اجتماع ایران را تضعیف کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه