موج تازه آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران

Program Picture

خبرنگار

موج تازه آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران
۱۶ خرداد ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان
موج تازه‌ای از دستگیری‌ها و یورش به منازل شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران، نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است. آزار و اذیت شهروندان بهائی از آغاز پیروزی جمهوری اسلامی تا به امروز به طور سیستماتیک و گسترده ادامه داشته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه