کتابُ عهدی، وصیت‌نامه حضرت بهاءالله

Program Picture

خبرنگار

کتابُ عهدی، وصیت‌نامه حضرت بهاءالله
۰۹ خرداد ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، نویسنده و محقق مسائل اجتماعی و کارشناس علوم سیاسی.

«کتاب عهدی» از آثار حضرت بهاءالله، سندی است بی‌نظیر و تاریخی! نکات اخلاقی و اجتماعی در کنار تعیین جانشینی حضرت بهاءالله از جمله مطالب مهم این سند است. نکاتی که برای تداوم یکپارچگی آیین بهائی، اتحاد و همبستگی پیروان این دیانت، اساسی و سرنوشت‌ساز بوده!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه