بیانی درباره مهربانی با حیوانات

Program Picture

این روزها

بیانی درباره مهربانی با حیوانات
۱۰ خرداد ۱۴۰۰

با تشکر از آوین، این روزهای امروز تاملی است در بیان حضرت عبدالبهاء در مورد شفقت و مهربانی با حیوانات.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه