ادامه‌ گفتگو از هفته‌ گذشته: ادراک

Program Picture

مسیر سبز

ادامه‌ گفتگو از هفته‌ گذشته: ادراک
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

در چهارمین قسمت از مسیر سبز، موضوع گفت و گو موضوعی است که در برنامه پیش کامل نشد: ۵ میزان برای ادراک. در این قسمت ۳ میزان باقی مانده موضوع صحبت نیوشا راد مجری برنامه، و کارشناس برنامه آقا احسان رحیمی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه