Program Picture

ماجراهای تیران و مهران

تراژدی

۰۹ اسفند ۱۳۹۷

وقتی در کاری قدم برمی‌داریم، تمام تلاش و کوشش‌هایمان را متمرکز بر روی علم آن کار قرار می‌دهیم و حاشیه‌ها را نادیده می‌گیریم تا به مقصود خود به دور از حاشیه‌ها برسیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه