موسیقی: گروه بمرانی

Program Picture

آیین آینه

موسیقی: گروه بمرانی
۲۵ شهریور ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته آنیتا ما رو با گروه موسیقی بمرانی آشنا می‌کنه. گروهی که فعالیت خود را از فضای مجازی و کافه‌ها شروع کرد و سپس آهنگ‌سازی و اجرای زنده در تئاتر رو تجربه کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه