فیلم: سلام سینما اثر محسن مخملباف

Program Picture

آیین آینه

فیلم: سلام سینما اثر محسن مخملباف
۲۱ مرداد ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته آنیتا ما رو با فیلم سلام سینما اثر محسن مخملباف آشنا می‌کنه. فیلمی که در قالب ظاهرا مستند سعی می‌کنه تصویر بکری از تلاش برای دیده شدن از سوی افرادی که عاشق هنر هفتم هستند ارائه کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه