نقش رسانه در انسجام اجتماعی

Program Picture

خبر هفت

نقش رسانه در انسجام اجتماعی
۱۹ خرداد ۱۴۰۲

در خبر ۷ این هفته نگاهی داریم به گردهمایی که اخیرا در کشور ایتالیا با همکاری بهائیان این کشور برگزار شد و به بررسی نقش رسانه‌ها در تقویت انسجام اجتماعی خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه