چشم‌ها را باید شست

Program Picture

پلاک ۱۲

چشم‌ها را باید شست
۱۴ اسفند ۱۴۰۱

همیشه چیزی هست برای دیدن، همیشه حرفی هست برای شنیدن و همیشه کلمه‌ای هست برای خواندن و فهم این موضوع اولین قدم هست در جاده آگاهی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه