برنده‌ای نیست

Program Picture

پلاک ۱۲

برنده‌ای نیست
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این قسمت باز هم می‌خواهیم تا به بازتعریف یک مفهوم بپردازیم. پیشرفت خواسته‌ قلبی تک‌تک ماست ولی ما چقدر درست آن را فهمیده‌ایم‌؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه