مسافر سیاره درون

Program Picture

پلاک ۱۲

مسافر سیاره درون
۳۰ بهمن ۱۴۰۱

برای شناخت جامعه برای انجام هر کار کوچیک و بزرگی، ما نیاز داریم تا خودمون رو بشناسیم و در سفری به درونمون بیشتر با کسی که هستیم آشنا بشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه