قطره که دریا را می‌سازد

Program Picture

پلاک ۱۲

قطره که دریا را می‌سازد
۱۵ مرداد ۱۴۰۲

گاهی ما به توانایی خودمون برای متحول شدن اهمیت نمی‌دیم .گاهی باور نمی‌کنیم که همه چیز دست خودمونه و ما چقدر توانا هستیم. واقعیت اینه که همه ما می‌تونیم تغییر کنیم و رشد کنیم و باور داشته باشیم که ما خیلی فراتر از الگوهای تکراری‌ای هستیم که سمبل یک انسان توانا هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه