قسمت ۴۱ – تار و پود زندگی: تجربه بعثت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۱ – تار و پود زندگی: تجربه بعثت
۲۹ فروردین ۱۴۰۱

تقریبا در گزارشى که از زندگى تمام پیامبران به دست رسیده از تجربه‌اى سخن گفته‌اند که پس از آن تغییر شگرفى در احوال پیامبر حاصل آمده است. از نشستن حضرت بودا در زیر درخت زندگانى، تا حضرت موسى و شجر طور و نیز سایر پیامبران. در این گفتار گفتگو را آغاز خواهیم کرد پیرامون بازتعریفى که می‌توان از این تجربه‌ها به دست داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه