نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان‌نویس فارسی زبان – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان‌نویس فارسی زبان – بخش ۲
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

در ۱۶۰ سال اخیر زنان نویسنده در ایران پیش‌کسوت جنبش زنان بودند و یکی از مهم‌ترین مسائلی که زنان نویسنده مطرح کردند مناسبات زن و مرد بود. بی‌عدالتی فقط مختص دستگاه حاکمه نیست، نوع خانگی بی‌عدالتی بدترین نوع بی‌عدالتی است.

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر ماندانا زندیان در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه