قهرمان ۲۲ و ۲۳: جان‌بخش و لارکین

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۲۲ و ۲۳: جان‌بخش و لارکین
۱۰ مرداد ۱۴۰۰

قهرمان بیست‌ و‌ دوم، جان‌بخش تا مغز استخوان: وسط راه خواهش کردم بابا ماشینو نگه داره تا یه نوشیدنی بخرم. بعد رفتم صندلی عقب نشستم تا برای برادرم کتاب بخونم. همین قضیه جون منو نجات داد.

قهرمان بیست‌ و سوم، لارکین: لارکین با همسرش کیتی تو کلاس شرکت می‌کرد و من فورا مجذوبشون شدم. اونا به وضوح آدمای خیلی خوبی بودن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه