قهرمان ۱۹ و ۲۰ و ۲۱: رویاپردازانی از مصر، امریکا و غنا

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۱۹ و ۲۰ و ۲۱: رویاپردازانی از مصر، امریکا و غنا
۰۳ مرداد ۱۴۰۰

قهرمان نوزدهم، رویاپردازی از قاهره: همیشه آرزو داشتم برم دانشگاه، ولی بلافاصله بعد از تموم شدن دبیرستان ازدواج کردم و خیلی زود بچه‌دار شدیم.

قهرمان بیستم، زنی که روحش را پس گرفت: پدرم خیلی روی مامان حساس بود. از روابط مامان با همکاراش خوشش نمی‌اومد. ولی به جای حل مشکل یا حتی ترک کردنش، تصمیم گرفت بدبختش کنه.

قهرمان بیست‌ و یکم، گوش‌سپارندگانی از غنا: چند سال پیش زندگی زناشویی من داشت از هم می‌پاشید. خیلی افسرده شده بودم. می‌خواستم شوهرم رو ترک کنم، ولی…

news letter image

ثبت نام در خبرنامه