قهرمان ۱۷ و ۱۸: فرشته‌ نگهبان من و پیام‌آور آرامش

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۱۷ و ۱۸: فرشته‌ نگهبان من و پیام‌آور آرامش
۲۷ تیر ۱۴۰۰

قهرمان هفدهم، فرشته‌ نگهبان من: بارها خطر از بیخ گوشش رد شده بود. یه بار توی اسکی تو دمای زیر صفر گم شد. یه بار دیگه موقع چتربازی جای اشتباهی فرود اومده بود و تو یه درخت گیر کرده بود.

قهرمان هجدهم، پیام‌آورِ آرامش: مامانو جراحی کردن و متوجه شدن سرطان تمام بدنش رو گرفته، اما حتی اون موقع هم تسلیم نشد و قول داد که دست از مبارزه برنداره. این مبارزه خیلی آسون نبود، با این‌حال خیلی باشکوه به سمت مرگ قدم برداشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه