Program Picture

یک دقیقه سلامتی

قسمت کردن مادیات و معنویات

۱۵ آبان ۱۳۹۹

اگر ما یک چیز مادی رو با هم تقسیم کنیم مقدار کمتری برای خودمون می‌مونه، اما اگر چیزی معنوی رو با هم تقسیم کنیم اون چیز دو برابر میشه. درسته؟ برنامه رو ببینید ببینیم درسته یا نه!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه