Program Picture

یک دقیقه سلامتی

اغماض و بخشندگی

۲۷ شهریور ۱۳۹۹

آیا در زندگی شما کسانی هستند که ازشون خیلی دلگیر شدید؟ یعنی اونقدری که نمی‌تونید اونها رو ببخشید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه