Program Picture

یک دقیقه سلامتی

تاثیر تغذیه بر بیش فعالی

۱۰ مهر ۱۳۹۹

در این یک دقیقه سلامتی توجه شما رو به دو نکته مهم در مورد “بیش فعالی” جلب می‌کنیم. آیا شما فکر می‌کنید غذا یا غذاهایی هستند که بیش فعالی رو در کودکان و بزرگسالان تشدید می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه