Program Picture

گل سرخ

قسمت ۳
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

درختچه گل سرخ و دوستش بلبل، دوازده روز شاهد جشن و سرور یاران حضرت بهاءالله بوده و لذت کافی برده بودند. حال از این که حضرت بهاءالله همراه خانواده و یارانشان به سوی تبعیدگاه جدیدشان می‌روند افسرده‌اند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه