گل سرخ

گل سرخ

گل سرخ نام نمایش تخیلی کوتاه رادیویی است که به مناسبت عید رضوان تهیه شده است. این نمایش کوتاه رادیویی درباره ایامی است که بعدا به عید رضوان معروف شد. روزهای اول، نهم و دوازدهم اردیبهشت از رادیو پیام دوست این نمایش رادیویی را گوش کنید.

گل سرخ نام نمایش تخیلی کوتاه رادیویی است که به مناسبت عید رضوان تهیه شده است. این نمایش کوتاه رادیویی درباره ایامی است که بعدا به عید رضوان معروف شد. روزهای اول، نهم و دوازدهم اردیبهشت از رادیو پیام دوست این نمایش رادیویی را گوش کنید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه