گل سرخ

program picture

گل سرخ

گل سرخ نام نمایش تخیلی کوتاه رادیویی است که به مناسبت عید رضوان تهیه شده است. این نمایش کوتاه رادیویی درباره ایامی است که بعدا به عید رضوان معروف شد. روزهای اول، نهم و دوازدهم اردیبهشت از رادیو پیام دوست این نمایش رادیویی را گوش کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه