نامه‌ای از کووید

Program Picture

برسد به دست عمو نوروز

نامه‌ای از کووید
۰۴ فروردین ۱۴۰۰

عمو نوروز جان قبل از هر چیزی بگم که من خیلی سست‌ عنصرم. هر چه قدر هم که با خودم بگم نه نرو تو، نرو تو، باز پاهام شل میشه و میام تو. پس همین الان ماسکت رو بزن. می‌خوای یه کاری کن اصلاً. دو تا بزن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه