برسد به دست عمو نوروز

program picture

برسد به دست عمو نوروز

برسد به دست عمو نوروز برای ویژه‌برنامه‌ٔ نوروز ۱۴۰۰ رادیو پیام دوست ساخته شده. موضوع برنامه ۵ نامه از ۵ شخص مختلف است خطاب به عمو نوروز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه