Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۲۷
۰۵ فروردین ۱۴۰۰

شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی در مورد سفرهای حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی به غرب به چند نکته از کیفیت حضور آن حضرت در مجامع عمومی و ملاقات با گروه‌های بسیاری از مردم از هر قشر و دانشمندان و بزرگان ادیان و دیگران اشاره می‌فرمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه