تربیت جنسی در کودکان – بخش ۱

Program Picture

اتاق مشاوره

تربیت جنسی در کودکان – بخش ۱
۱۸ اسفند ۱۳۹۹

مادری بچه‌ سه و نیم‌ساله‌اش را می‌خواهد وارد اجتماع کند. سوالش این است که آیا نیاز هست فرزندش با مسائل جنسی آشنا شود؟ در این قسمت براساس این داستان در مورد هویت جنسی کودکان صحبت می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه