برو کار می‌کن

Program Picture

نکته

برو کار می‌کن
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

کار عار نیست… باید صبح تا شب کار کرد… هرچقدر تخصص‌ات بالاتر، کارت بهتر… شایسته‌سالاری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه