Program Picture

بوی خوش زندگی

قسمت ۱
۳۰ اسفند ۱۳۹۹

بهائیان تمام عالم ۹ روز در سال را جزو ایام محرمه می‌دانند و در این روزها کار برای آنها حرام است. یکی از این ۹ روز، نوروز است.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه