Program Picture

سوپ جوجه برای روح

فقط بگو
۰۷ آبان ۱۳۹۹

یه شب، بعد از خواندن یکی از صدها کتابی که درباره والدین و وظایف اونا نوشته شده بود، یه کمی احساس گناه کردم. چون کتاب، یک سری از تدابیری از والدین رو توضیح و شرح داده بود که من در طول عمرم از اونا استفاده نکرده بودم. اصلی‌ترین تدبیری که این کتاب به اون اشاره می‌کرد، حرف زدن با فرزندان و ادای دو تا کلمه سحرآمیز «دوستت دارم» به اونا بود. به اتاق خواب پسرم که تو طبقه دوم بود رفتم و در زدم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه