فقره سی و چهارم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

کلمات مکنونه

فقره سی و چهارم کلمات مکنونه فارسی
۱۶ شهریور ۱۳۹۹

ای اهل رضوان من. نهال محبت و دوستی شما را در روضه‌ قدس رضوان به ید ملاطفت غرس نمودم و به نیسان مرحمت آبش دادم حال نزدیک به ثمر رسیده جهدی نمایید تا محفوظ ماند و به نار امل و شهوت نسوزد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه